Mitochondriale Eva

Mitochondriale Eva is de naam waarmee onderzoekers de vrouw aanduiden die de recentste gemeenschappelijke matrilineaire voorouder van alle nu levende mensen is. Ze heet zo omdat alle nu levende mensen hun mitochondriale DNA (met mutaties) van haar “geërfd” hebben. Men neemt aan dat mitochondriale Eva ongeveer 150.000 jaar geleden ergens in Afrika moet hebben geleefd. De aanname van mitochondriale Eva is afkomstig uit een paper van genetica Rebecca Cann (et al.) uit 1987.

 

Onderzoek naar vererving van Mitochondriaal DNA

In de vrouwelijke lijn, kun je de test voor het mitochondriale DNA (mtDNA) doen. Iedereen, zowel man als vrouw, erft dat DNA van zijn of haar moeder. Een moeder geeft het door aan zowel haar zoons als haar dochters, maar alleen de dochters geven het vervolgens weer door aan hun kinderen. Dit mitochondriaal DNA is dus in de rechte moederlijn terug te volgen: van moeder naar moeder naar moeder, enzovoort. De test wordt gebruikt om verwantschap langs vrouwelijke lijn vast te stellen.